EKOCEL aktywnie podczas Konferencji KIGO w Krakowie

Konferencja KIGO „Gospodarka odpadami w zintegrowanych systemach gminnych”, 25-27.01. 2024 r. w Krakowie.

Krzysztof Sosnowy, Prezes Zarządu EKOCEL podczas swojego panelu na temat Inteligentnej śmieciarki” zainteresował uczestników rozwiązaniami, które mogą wpłynąć na usprawnienie procesu zbierania odpadów.  Podczas swojego wystąpienia przybliżył słuchaczom prace nad rozwojem koncepcji w zakresie wyposażenia śmieciarki w zaawansowany system monitorowania pracy pod kątem niezawodności, wydajności oraz bezpieczeństwa.

error: Content is protected !!