ZASADY POSTĘPOWANIA

Przejrzystość, odpowiedzialność, uczciwość, etyczne zachowanie, aktywność lokalna, przestrzeganie prawa – to podstawowe wartości etyki, którymi nasza firma się kieruje i buduje wzajemne relacje z pracownikami, klientami, kontrahentami, społecznością lokalną.
error: Content is protected !!