KODEKS ETYCZNY

Logo

Kodeks Etyczny w EKOCEL został utworzony w celu usystematyzowania panujących zasad oraz stworzenia punktu odniesienia w sytuacjach niejasnych, problematycznych. Jego celem jest wzmocnienie transparentności obowiązujących zasad, wymogów oraz oczekiwań. Kodeks Etyczny pełni funkcję profilaktyki. Przeciwdziała nadużyciom, takim jak działania korupcyjne, konflikty interesów, nieprzestrzeganie wewnętrznych wymagań, czy nieprawidłowe wykorzystywanie zasobów firmowych.

Kodeks Etyczny łączy w sobie zasady poszanowania prawa i wszelkich przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności człowieka oraz etycznego zachowania, a tym samym stanowi ramy działania i postępowania w EKOCEL. Kodeks Etyczny stanowi wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i okołobiznesowych. Wartości ujęte w Kodeksie Etycznym są drogowskazem do stworzenia nowoczesnej kultury organizacyjnej, w której każdy pracownik ma możliwość identyfikowania się z firmą EKOCEL.

Nasze cele, wartości i zasady stanowią fundament kultury EKOCEL:

error: Content is protected !!