POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Logo

Zapobieganie i zwalczanie korupcji jest priorytetem Zarządu EKOCEL. Systematyczna analiza ryzyka jest podstawą wdrożonej Polityki Antykorupcyjnej. W celu przeciwdziałania korupcji i eliminacji wszelkich zjawisk korupcyjnych, analiza obejmuje wszystkie obszary działalności EKOCEL. Kluczowym elementem programu jest proces sprawdzania partnerów biznesowych, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań, mających na celu wyeliminowanie ryzyka korupcji. Szczególną wagę kładziemy na informowanie i szkolenie naszych pracowników, jak i partnerów biznesowych. Elementem Polityki Antykorupcyjnej jest system zgłaszania informacji o potencjalnych zagrożeniach i naruszeniach przepisów. System ten pozwala uchronić nas oraz naszych partnerów biznesowych przed naruszeniami.

Możliwości zgłaszania potencjalnych i/lub rzeczywistych działań korupcyjnych:

 

Logo

Informujemy, iż w przypadku braku dowodów czy braku szczegółowych informacji związanych ze zgłoszeniem – jego rozpatrzenie może być utrudnione lub niemożliwe. W przypadku dokonania zgłoszenia, osoba zgłaszająca ma możliwość wskazania danych osobowych. W takim przypadku EKOCEL Sp. z o.o. będzie Administratorem danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji. Podanie danych jest dobrowolne, ale może okazać się niezbędne dla potrzeb weryfikacji zgłoszenia i prowadzenia postępowania wyjaśniającego, w tym skontaktowania się o ile będzie to niezbędne. Brak podania danych osobowych może w zależności od okoliczności utrudnić lub uniemożliwić realizację weryfikacji zgłoszenia, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

potencjalnego i / lub rzeczywistego działania korupcyjnego.
     

    error: Content is protected !!