Krzysztof Sosnowy Prezesem EKOCEL Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 01.10.2020 roku Krzysztof Sosnowy został powołany na Prezesa Zarządu w Spółce EKOCEL. Do Grupy ZOELLER dołączył w 2004 roku obejmując stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w EKOCEL. Po ugruntowaniu silnej pozycji marki EKOCEL na polskim rynku, objął stanowisko Export Managera w SKK (obecnie ZOELLER TECH), rozwijając od podstaw rynki zagraniczne takie jak Rosja, Rumunia, kraje bałtyckie oraz rynki krajów nordyckich. Głównym celem nowego Prezesa jest przede wszystkim dalszy wzrost sprzedaży oraz rozwój marki EKOCEL na rynku polskim. Rainer Rohler i Agnieszka Janczarska pozostają w Spółce EKOCEL na stanowiskach Członków Zarządu.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu Krzysztof Sosnowy będzie realizował swoje dotychczasowe zadania Dyrektora ds. Sprzedaży w ZOELLER TECH.

error: Content is protected !!