Pośrednik Komunalny – czasopismo branżowe

To specjalistyczne pismo branżowe pośredniczące w kontaktach firm związanych z szeroko rozumianym sektorem komunalnym. Swoją tematyką obejmuje najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg oraz terenów użyteczności publicznej. Efektywnej i bezpiecznej eksploatacji wykorzystywanego sprzętu, a także skutecznej ochrony środowiska naturalnego.

Pośrednik Komunalny 1/2021: Jakość i sukces tworzą ludzie – rozmowa ze Stanisławem Karpińskim, Dyrektorem Serwisu ZOELLER TECH

Pośrednik Komunalny 6/2020: Profesjonalny serwis to podstawa

error: Content is protected !!