Technika Komunalna – dwumiesięcznik branżowy

Publikacja koncentruje się na najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych, stosowanych w gospodarce odpadami, recyklingu oraz przy utrzymaniu dróg i zieleni. Każdy numer czasopisma zawiera m.in. fachowe opisy sprzętu oraz maszyn komunalnych, testy oraz prezentacje pojazdów wykorzystywanych do odbioru i transportu nieczystości stałych i płynnych, a także reportaże dotyczące funkcjonowania RIPOK-ów, sortowni, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, złomu itp.

Technika Komunalna 3/2022: Grupa ZOELLER z nowoczesnymi produktami na targach IFAT

Technika Komunalna 1/2022: Test śmieciarki EKOCEL Medium X4 na podwoziu elektrycznym VOLVO

Technika Komunalna 6/2021: Śmieciarka EKOCEL z opcją WATERPACK: jeden pojazd, dwie korzyści

Technika Komunalna 5/2021: Zamiatarka wodorowa FAUN VIAJET hitem targów POLECO 2021

Technika Komunalna 4/2021: Zabudowa MEDIUM X4 nowoczesna i wytrzymała

Technika Komunalna 6/2020: Szeroki zakres usług serwisowych firmy ZOELLER TECH na rynku polskim

 

error: Content is protected !!