Impressum

EKOCEL Sp. z o.o.

ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne

Tel.: +48 58 774 89 50
Fax: +48 58 774 89 30
E-mail: ekocel@ekocel.pl

NIP: 634-21-60-000
KRS: 0000129696
REGON: 273547304

DisclaimerEC

Prezes Zarządu: Krzysztof Sosnowy

Członek Zarządu: Rainer Rohler

Członek Zarządu: Agnieszka Janczarska

EKOCEL Sp. z o.o. zapewnia, iż wszystkie informacje zawarte na stronie są aktualne. Jednocześnie EKOCEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości bez wcześniejszego powiadomienia.

Prawa autorskie Copyright 2016 EKOCEL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, pliki z animacją, pliki video i ich układ na stronach internetowych EKOCEL Sp. z o.o. podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe EKOCEL Sp. z o.o. zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty i ceny Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów EKOCEL  Sp. z o.o., będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w Polsce. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży lub dostawy wiążącymi są zawsze ceny obowiązujące w dniu dostawy. Dla naszych dealerów podane ceny są jedynie niewiążącym zaleceniami cenowymi. Dlatego też o aktualne informacje cenowe prosimy pytać w naszych oddziałach lub u dealerów.

Prawa licencyjne EKOCEL Sp. z o.o. chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że EKOCEL Sp. z o.o.  muszą chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej EKOCEL Sp. z o.o.

Odpowiedzialność Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów. Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.

error: Content is protected !!