Automatyczne

Wrzutniki tego typu są przystosowane do automatycznego podejmowania pojemników dwu- i czterokołowych zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 z gospodarstw domowych i obszarów przemysłowych. Czas opróżniania pojemników dwukołowych wynosi ok. 6 sekund, natomiast czterokołowych ok. 8 sekund. Modele wrzutników z rodziny SK, pozwalają na automatyczne wykrywanie rodzaju pojemnika (dwu – lub czterokołowe).
Wrzutniki z rodziny DELTA posiadają wysoki próg załadunku, dzięki czemu możliwa jest ciągła praca prasy, bez stwarzania zagrożenia dla operatorów pojazdu.

Oferujemy:
– Wrzutnik DELTA 2322

error: Content is protected !!