MEDIUM X5

Dwukomorowa śmieciarka o objętości skrzyni ładunkowej od ok. 10 m³ do 22 m³ do zbierania dwóch różnych frakcji odpadów podczas jednej trasy. Skrzynia podzielona pionowo w stosunku 60/40. Idealna do odbioru odpadów z gospodarstw domowych, odpadów podlegających recyklingowi oraz bioodpadów. Dzięki dwóm oddzielnym odwłokom, w których pracują dwie niezależne prasy zagęszczające, nie dochodzi do mieszania frakcji - ma to ogromne znaczenie zwłaszcza przy opróżnianiu. Połączenie wydajności i ładowności, które pozwala na optymalizację trasy przejazdu śmieciarki zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym. Wrzutniki pozwalające na obsługę pojemników do 1100 litrów (w większej komorze). Dzięki niskiemu ciężarowi konstrukcyjnemu, dużej sile zagęszczania oraz zastosowaniu nowoczesnej technologii stanowi on jeden z wydajniejszych produktów dostępnych na rynku odbioru surowców wtórnych.

Główne cechy i zalety

 • Zwiększona ładowność dzięki niskiej masie własnej pojazdu
 • Zoptymalizowany układ hydrauliczny – obniżone koszty i zmniejszone zużycie paliwa
 • Wygodna, komfortowa obsługa oraz sterowanie CAN-BUS z wizualnym systemem wykrywania, zgłaszania i usuwania usterek
 • Obniżone koszty serwisu i konserwacji dzięki zastosowaniu łożysk niewymagających smarowania
 • Łatwiejszy dostęp i obsługa systemu hydraulicznego i elektrycznego
 • Inteligentne rozwiązania czujników – brak czujników w miejscach narażonych na przypadkowe uszkodzenia

Wyposażenie podstawowe

 • Zarządzanie funkcjami pojazdu za pomocą terminala w kabinie kierowcy ze sterowaniem IFM z kolorowym wyświetlaczem
 • Kamera umożliwiająca obserwację strefy załadunku, kolorowy monitor w kabinie kierowcy
 • Możliwość opróżniania skrzyni z kabiny kierowcy przy pomocy terminala lub za pomocą przycisków umiejscowionych na zewnątrz na bocznej ścianie skrzyni
 • Wytrzymała prasa zgniatająca o dużej sile zgniotu, mechanizm zgniatania liniowo-płytowy
 • Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone wewnątrz odwłoka
 • Prasa zagęszczająca pracująca w trybie: ciągłym, jednokrotnym lub ręcznym, sterowanie prasą za pomocą przycisków umiejscowionych po obu stronach odwłoka
 • Laserowe sterowanie ścianą wypychającą optymalizujące stopień zagęszczenia odpadów wewnątrz skrzyni
 • Składane stopnie z tyłu odwłoka dla operatorów wraz z czujnikami zabezpieczającymi przed rozwinięciem prędkości powyżej 30km/h przy obciążeniu stopnia
 • W zależności od wybranego typu wrzutnika – opcja hydrauliczna umożliwiająca pracę wrzutnika (podnoszenie, opróżnianie i odstawianie pojemników) bez podnoszenia obrotów silnika
 • Oświetlenie w technologii LED na całej zabudowie

Proponowane wyposażenie dodatkowe:

 • Wyposażenie zabudowy w osprzęt dla zbiórki odpadów typu bio, np. zbiorniki na odcieki, pompa próżniowa do usuwania odcieków z wanny odwłoka, dodatkowe uszczelnienia
 • Możliwość przygotowania zabudowy do montażu systemu wagowego pod skrzynią ładunkową
 • Dodatkowe oświetlenie obszaru wzdłuż ścian bocznych pojazdu przy cofaniu (tzw. oświetlenie chodnika)
 • Dodatkowe światła robocze, oświetlające miejsce pracy operatora, zgodnie z wytycznymi klienta
 • Możliwość doposażenia pojazdu w boczne osłony przeciwnajazdowe oraz błotniki wraz z chlapaczami, spełniające przepisy prawa ruchu drogowego
error: Content is protected !!