ŻURAW

Opcja montażu ŻURAWIA dostępna na zabudowach z dodatkowo zamontowanym lejem na odwłoku, występującym w wersji montowanej na stałe lub jako wersja ruchoma.

OPCJE MONTAŻU ŻURAWIA NA ZABUDOWIE

 • żuraw montowany między kabiną kierowcy a skrzynią ładunkową, składany na czas transportu 
 • żuraw montowany między kabiną kierowcy a skrzynią ładunkową, z pozycją transportową na dachu skrzyni. Zastosowany typ żurawia, w połączeniu z zastosowanym typem zabudowy pojazdu, spełnia wymagania przepisów ruchu drogowego, dot. dopuszczalnej wysokości pojazdu.
 • żuraw montowany na dachu skrzyni ładunkowej pojazdu. Możliwość montażu jedynie na niższych typach zabudów, w celu spełnienia wymagań przepisów ruchu drogowego, dot. dopuszczalnej wysokości pojazdu.

Zaprezentowane konfiguracje żurawia umożliwią zastosowanie dwóch typów leja montowanego na odwłoku. 

LEJ STAŁY – Cechy i zalety

 • Jednoosobowa obsługa zarówno żurawia oraz śmieciarki
 • Otwieracz do kontenerów zamontowany w górnej części odwłoka   
 • Klapa rewizyjna w dolnej części leja, umożliwiająca kontrolę stanu wnętrza odwłoka oraz ręcznego ładowania drobnych odpadów 
 • Pojazd z opcją leja stałego przystosowany jest do selektywnej zbiórki odpadów z pojemników podziemnych 

LEJ RUCHOMY – Cechy i zalety

 • Zabezpieczenie układu – w przypadku otwartego leja blokada funkcji obsługi wrzutnika dla małych pojemników  
 • Pojazd z opcją leja ruchomego przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów gromadzonych w pojemnikach naziemnych (80-1100 L) wykorzystując standardowy wrzutnik jak również zbiórkę odpadów z pojemników Molok lub typu Dzwon Igloo, wykorzystując do tego specjalistyczny żuraw hydrauliczny 

System kompatybilny z następującymi typami zabudów ZOELLER:

 • MINI XL-H
 • MEDIUM 
 • MEDIUM XL 
 • MEDIUM XLiB
 • MEDIUM X4
 • MEDIUM X2

ŻURAW MONTOWANY NA DACHU

ŻURAW ZA KABINĄ - POZYCJA TRANSPORTOWA NA DACHU - NOWY X4C

ŻURAW ZA KABINĄ SKŁADANY NA CZAS TRANSPORTU

error: Content is protected !!